Главная » График консультаций

График консультаций

на период зимних каникул с 05.01.2016-10.01.2017г.,

по подготовке к ГИА(9,11кл.), к РЭ(4,7,8)  

 

05.01.2016

06.01.2016

09.01.2016

10.01.2016

 

10-00 - 11-00 чч.

11-00 - 12-00 чч.

12-00 - 13-00 чч.

13-00 14-00 чч.

10-00 - 11-00 чч.

11-00 - 12-00 чч.

12-00 - 13-00 чч.

13-00 14-00 чч.

10-00 - 11-00 чч.

11-00 - 12-00 чч.

12-00 - 13-00 чч.

13-00 14-00 чч.

10-00 - 11-00 чч.

11-00 - 12-00 чч.

12-00 - 13-00 чч.

13-00 14-00 чч.

Русский яз. 4 кл. (Алибаева О.Е.)

4

 

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

Русский яз. 7 кл. (Капишникова Н.А.)

7

 

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

Русский яз. 8 кл. (Галиуллина И.М.)

8

 

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

 

8

 

Русский яз. 9 кл. (Галиуллина И.М.)

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

9

 

 

Русский яз. 11 кл. (Капишникова Н.А.)

 

11

 

 

 

 

11

 

11

 

 

 

 

 

 

11

Математика 4 кл. (Алибаева О.Е.)

 

4

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

Математика 7 кл. (Алимаканова Б.К.)

 

7

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

Математика 8 кл. (Новинькова С.В.)

 

8

 

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

8

 

 

Математика 9 кл. (Алимаканова Б.К.)

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

9

 

 

 

Математика 11 кл. (Новинькова С.В.)

11

 

 

 

 

 

 

11

 

11

 

 

 

 

11

 

Биология 11 кл. (Черняева Н.В.)

 

 

11

 

11

 

 

 

 

 

 

11

11

 

 

 

Химия 11 кл. (Черняева Н.В.)

 

 

 

11

 

11

 

 

 

 

11

 

 

11

 

 

География 9 кл. (Черняев И.М.)

 

 

9

 

9

9

 

 

9

 

 

 

 

 

9

 

Физика 9 кл. (Черняев И.М.)

 

 

 

9

 

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

9

Химия 9 кл. (Черняева Н.В.)

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Биология 9 кл. (Черняева Н.В.)

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 9 кл. (Маукаева Т.Ю.)

 

 

9

9

 

 

9

9

 

 

 

9

 

 

 

9